Montáž oken a dveří.

Montáž svislých výplní stavebního otvoru (okna, dveře) je činnost, která vyžaduje kvalifikované, zručné a zkušené pracovníky montáží.
Nekvalifikovaná “montáž” může znehodnotit kompletní výrobek, zapříčinit řadu nepříjemností s omezením funkčnosti i životnosti stavebních výplní.
Firma České okno si je tohoto faktu vědomá a proto zajišťuje montáže svých výrobků zaměstnanci naší firmy. Tito zaměstnanci každý rok získají školení v oblasti montáže plastových, hliníkových prvků, což zaručuje velmi vysokou kvalitu montáží.

Montáž oken s prováděcí normou ČSN 74 607:

Připojovací spára – ke splnění hlavní funkce připojovací spáry, a tou je trvalá tepelná izolační schopnost, používáme I3 Systém Illbruck ošetření spáry. Normativně dodržujeme zásadu, že vnitřní uzávěr připojovací spáry musí mít vyšší ekvivalentní difuzní tloušťku, než uzávěr vnější a celková skladba těsnění spáry musí být navržena tak, aby umožňovala co nejlepší odvětrávání a vysychání spáry.

Stavební otvorstavební otvor pro zabudování okna nebo vnějších dveří musí být proveden v požadované přesnosti s ohledem na způsob zabudování okna nebo dveří a s ohledem na návrh provedení připojovací spáry s dodržením přesnosti zabudování.
Kotvení a montážní materiály – kotvení oken a dveří do stavební konstrukce představuje základ montáže. Veškeré síly působící na okna se musí bezpečně přenášet do staticky určité konstrukce. Nutno vzít v úvahu pohyby, vznikající v oblasti připojení. Upevnění musí být mechanické. Pěny, lepidla nebo podobné hmoty nejsou jako upevňovací prostředky přípustné. Při upevnění musí zůstat zajištěná dilatace profilu v důsledku působení teplotních změn. Na okna se nesmějí přenášet síly z pohybu konstrukce stavby.
Upevňovací prostředky
• šroubové upevnění s hmoždinkami a bez hmoždinek
• otočné plechové kotvy
• montážní systémy
• chemické kotvy
Utěsnění
• montážní PUK pěny
• impregnované Kompri – pásky
• těnící provazce
• těsnicí pásky
Izolace
• izolace z PU pěny
• minerální vata
• plstěné pásy z minerálních vláken
• stříkaný korek

 

Plnicí pěna plní pouze funkci tepelného izolantu a nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál.

Membrány musí být zvenku paropropustné a zevnitř parotěsné. Místo nich mohou být použity inteligentní membrány s variabilní propustností vlhkosti, např. TwinAktiv.