» Produkty » Plastová okna » Možnosti zasklení

Planibel Top N - Izolační dvouskla se zvýšenou tepelnou izolací


Tradične bylo základní funkcí skla chránit exteriér a zároveň ponechat pronikání přirozeného světla do interiéru budov.
Kdysi bylo sklo právě pro své nejniternější vlastnosti určeno jen pro velmi úzce vymezené použití.

V dnešní době umožňuje sklářská technologie chránit před teplem, chladem, hlukem a ohňem, před napadením a vůči nehodám.
Sklo, jak vnitřní, tak vnejší, zkrášluje naše životní prostředí.

Standardním zasklením firmy České okno, spol. s r. o. je Planibel clear 4 mm - 16 mm Argon - 4 mm Planibel low-e Top N.

Předními vlastnostmi výrobku jsou:

» Světelný činitel prostupu - LT tv : 79
» Odrazivost světla - LR rv : 13
» Celkový činitel prostupu sluneční energie - SF g : 64
» Hodnota U (EN 673) W/m˛.K : 1.1

Možnosti zasklení - PROTISLUNEČNÍ ▼

Možnosti zasklení - PROTIHLUKOVÉ ▼

Možnosti zasklení - BEZPEČNOSTNÍ ▼

Možnosti zasklení - TEPLÝ OKRAJ SKLA ▼