TEMPELAN - foukaná tepelná a akustická ekologická celulózová izolace

Co je TEMPELAN? TEMPELAN je 100% ekologická FOUKANÁ tepelná a zvuková IZOLACE.
Jak TEMPELAN vypadá?
TEMPELAN je heboučká celulózová vata, šedé barvy. Neobsahuje žádné pichlavé částice, když ho uchopíte do rukou, je to stejné, jako kdybyste v ruce drželi standardní buničitou vatu pro lékařské použití.
Z čeho TEMPELAN je vyroben?
Izolace TEMPELAN je vyrobena z naprosto čistého tříděného recyklovaného papíru a 100% ekologických aditiv poskytujících ochranu před škůdci, ohněm, plísněmi apod..
Jak se TEMPELAN používá?
Aplikace TEMPELANu se převážně provádí zafoukáním speciálními stroji TAJFUN nebo KRENDL.
Kam lze TEMPELAN použít?
TEMPELAN lze použít na rovné nepochozí plochy i do připravených dutin: půdní prostory - šikmé střechy - obvodové stěny domů - vnitřní příčky - stropní konstrukce...
Do kterých staveb je TEMPELAN vhodný?
TEMPELAN je vhodný do všech typů staveb: do běžných domů, nízkoenergetických, pasivních, novostaveb i rekonstrukcí, do obytných domů, bytových domů, výrobních hal, škol atd..
Jak dlouho se TEMPELAN v Česku vyrábí?
TEMPELAN byla úplně první foukaná celulózová izolace, která se začala v roce 1991 v ČR vyrábět. Od té doby byla úspěšně umístěna do tisíců a tisíců staveb.
Proč je foukaná izolace TEMPELAN ve stavebnictví tolik oblíbená?
» Foukaná izolace jako jediná umí dokonale vyplnit veškerý izolovaný prostor BEZ TEPELNÝCH MOSTŮ!
» Její zafoukání je velmi rychlé.
» Při dodatečném zateplení stropních a půdních prostorů většiny domů není potřeba před zafoukáním žádných náročných příprav. Zafoukání Vaší střechy nebo půdy proběhne aniž byste museli tyto protory složitě vyklízet.
» TEMPELAN díky svým aditivům poskytuje ochranu před škůdci!
» Díky způsobu aplikace (bez rizika vzniku tepelných mostů) a faktu, že TEMPELAN je vyrobec z celulózového vlákna, které má NEPATRNOU tepelnou vodivost, a také díky měrné tepelné kapacitě, má TEMPELAN téměř o 40% lepší tepelně izolační účinky než izolace na bázi minerálních vláken.
TEMPELAN narozdíl od některých tepelných izolací na bázi skleněného nebo kamenného vlákna (jak v rohožích, tak foukaných):
» není toxický
» neobsahuje formaldehyd
» není abrazivní
» je přívětivý - nezpůsobuje podráždění pokožky
» není korozovní
TEMPELAN obsahuje:
» rozvlákněný recyklovaný papír
» protipožární látky
» přídavky proti hnilobě
» přídavky proti hlodavcům
» přídavky proti hmyzu a jiným škůdcům
Technické vlastnosti Tempelanu
Součinitel tepelné vodivosti 0,039 - 0,042 W.m-1.K-1
Klasifikace reakce na oheň třída reakce na oheň - B
Šíření plamene po povrchu 0,00 mm/min nedochází k šíření plamene
Objemová hmotnost volně foukané izolace 30 - 55 kg/m3
Objemová hmotnost při foukání pod tlakem do svislých dutin 65 kg/m3
Sesedavost při volném foukání na rovné neuzavřené ploše max 20%
Sesedavost při správném nahutnění v šikminách nebo svislých příčkách 0%
Obsah vlhkosti max 5%
Navlhavost max 20%
Účinky na kovy nepůsobí korozívně
Další vlastnosti není toxický, neobsahuje formaldehyd, nezpůsobuje podráždění pokožky
Hmotnost jednoho balení 12,5 kg hranatý balík o rozměrech 60 x 40 x 33 cm
Aplikace - zafoukání izolace TEMPELAN

Zafoukávání TEMPELANu se provádí speciálními fukary (převážně aplikačními foukacími stroji TAJFUN nebo KRENDL), které jsou konstruovány pro tento účel. Aplikační stroj uspořádává celulózová vlákna a všechny ostatní částečky hmoty tak, že izolace je rovnoměrná a celkový prostor, jež je pro izolaci zamýšlen, je naprosoto dokonale vyplněn.
Jsou tedy zcela eliminovány tepelné mosty.
Zafoukání TEMPELANu umožňuje také spolehlivé zaizolování úzkých prostor. Vyplnění a rovněž tak stejnorodost a homogennost izolačního materiálu pak zaručují výborné výsledky. Žádná izolace ve tvaru desky nebo rohože není schopná tak dokonale vyplnit izolovaný prostor jako foukaná izolace TEMPELAN.

Použití konstrukcí a formy vsazených materiálů nejsou díky vlastnostem TEMPELANu omezeny. Nepravidelné hrany nebo zakřivení nosných zdí nezpůsobují při aplikaci žádný problém. TEMPELAN vyplňuje spodní části odvzdušňovacích rour i vrchní části stavebních prostor velmi účinně. Vzhledem k lehkosti TEMPELANu a disperzi vláken je izolační materiál umisťován prostřednictvím vzdušného proudění i v takových pozicích a místech, kam není jinými prostředky přístup možný a kam tedy není možné umístit jiný druh izolačního materiálu než je právě TEMPELAN.

TABULKA DOPORUČENÝCH OBJEMOVÝCH HMOTNOSTÍ :