STYROBALL - tepelná izolace z pěnového, stabilizovaného expandovaného polystyrénu.

STYROBALL je tepelná a akustická izolace na bázi rozvolněného pěnového polystyrénu, tedy ve tvaru jednotlivých kuliček do velikosti 6 mm.
Používá se pro izolování obytných objektů i průmyslových staveb.
STYROBALL se používá pro izolování střech, krovů, podkroví, podlah, příček, nádrží teplé vody atd.
STYROBALL je vhodný i pro objekty se zvýšenou vlhkostí - staveb, kde je kladen mimořádný důraz na velmi nízký koeficient difůze vodních par použité tepelné izolace spolu s minimální nasákavostí izolačního materiálu (sauny, hospodářské a zemědělské objekty, bazény apod.)
STYROBALL je jako jeden z mála tepelně izolačních materiálů vhodný do konstrukcí složitých tvarů, stropních konstrukcí panelových domů, na izolování svislých stěn plechových hal, klimatizačních šachet a nadržovacích nádrží teplé vody. Do všech těchto prostor dokonale „zateče“, čímž dokonale vyplní izolovaný prostor. Tím zabrání jakýmkoliv tepelným ztrátám.
STYROBALLse chová jako „suchá tekutá hmota“.
Vlastnosti a pokládka (aplikace) kuličkového polystyrénu STYROBALL
» STYROBALL má výborné izolační vlastnosti polystyrénu
» STYROBALL „nemá rozměr“ - nemusí se nijak tvarově přizpůsobovat - měřit, řezat apod. = nezůstávají neupotřebitelné zbytky
» STYROBALL nesaje vodu (můžeme ho umístit i do objektů s vysokou vlhkostí)
» STYROBALL nevyžaduje parozábranu, která by jinak bránila přirozenému klimatizačnímu účinku a prodyšnosti domu. Skrze kuličky dobře proudí vlhkost ve směru tepelného toku
» STYROBALL má velmi nízký koeficient difúzního odporu, čímž rychle vytěsňuje vzdušnou vlhkost z hmoty izolace i rosný bod
» STYROBALL nesesedá. Proto nemusíme mít obavu ze sesednutí materiálu v šikminách a ve svislých stěnách
» STYROBALL má velmi dobré akustické vlastnosti
» Životnost STYROBALLu lze prokazatelně počítat na desetiletí. Je samozhášivý, prostorově stabilizovaný.
» STYROBALL při montáži - pokládce „nekouše“, je velice příjemný na dotyk, není potřeba používat ochranných pomůcek
» STYROBALL je zdravotně nezávadný. Neobsahuje formaldehyd
» STYROBALL je odolný proti hmyzu a škůdcům
» STYROBALL je synonymum pro nejsnazší a finančně nejméně náročnou pokládku tepelně izolačního materiálu pro Váš dům! To vše při lepších tepelně izolačních vlastnostech než mohou nabídnout skelné a minerální vaty.
Parametry tepelné izolace STYROBALL
Součinitel tepelné vodivosti Ln= 0,037 W/mK-1
Stupeň hořlavosti dle ČSN 730862 C1
Šíření plamene po povrchu 0,00 mm/min
Objemová hmotnost 17 kg/m3
Navlhavost max 1,0% hmotnosti
Součinitel difúze vodní páry 0,050 - 0,090.10-9s
Faktor difúzního odporu m 2,1 - 3,9
Mezní teplota použití 80 oC
Koef. zvukové pohltiv. tl. 30 mm 500 Hz > 0,30
Balení PE pytle o objemu 0,25 m3
Účinky na kovy výrobek nepůsobí na kovy korozívně
Tepelná izolace STYROBALL je vyráběna technologií bez použití pojiv.
Tepelný odpor je závislý na vrstvě použité izolace. 10 cm R =2,7.